teken de petitie!


Geachte mede-Kultuurklutser,

U heeft op deze plek mogelijk al eens de petitie voor een referendum over het (niet) te bouwen cultuurcluster digitaal ondertekend.
Helaas zijn wij nu genoodzaakt om wederom dringend een beroep op u te doen.

Inmiddels heeft de Gemeenteraad besloten over de definitieve budgetaanvraag voor de investering en exploitatie van het Cultuurcluster.
Het referendumverzoek is daarop inmiddels ingediend, de kwestie in opdracht van de raad door hoogleraren onderzocht op referendabelheid en inderdaad referendabel bevonden, vervolgens door diezelfde raad toch afgewezen, hetgeen weer door Jan De Bruin is aangevochten en waarop de bestuursrechter hem in het gelijk heeft gesteld.
Donderdag 25 januari 2018 moest de Gemeenteraad hier dan ook opnieuw over besluiten en dit heeft geresulteerd in voortzetting van het verzoek voor een:

Referendum tegen het raadsbesluit inzake de definitieve budgetaanvraag voor de investering en exploitatie van het Cultuurcluster

Vcartoon-handtekeningenoor de aanvraag blijken wij, volgens een referendumverordening (die nog stamt uit een pré-digitaal tijdperk) verplicht om uw ondersteuning te vergezellen van “echte” (dus fysieke) handtekeningen.
U begrijpt dat wij uw waardevolle stem – en wellicht onze enige kans om deze kolossale verspilling van gemeenschapsgelden en het verhuizen van o.a. De Fabriek, de Bibliotheek en Fluxus nog te stoppen – niet verloren willen laten gaan.
Daarom verzoeken wij u (en alle andere Zaankanters met een hart voor cultuur) nu vriendelijk doch dringend om uw fysieke handtekening en gegevens te plaatsen op “daartoe van gemeentewege verstrekte” lijsten.

Er waren destijds slechts 500 handtekeningen nodig om het referendumverzoek in te mogen dienen, maar er zijn er wel 5000 nodig om het referendum inderdaad door te laten gaan en het is zeer kort dag om dit nog tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart plaats te laten vinden…
Klik dus snel hiervoor een gelegenheid in uw buurt, of om de verklaring te downloaden en zelf handtekeningen op te halen!

 

Met oprechte dank voor uw steun en vriendelijke groeten,

namens alle Kultuurklutsers,

Jan de Bruin en Peter Goldstein

cultuurcluster-nee-flyer-2cultuurcluster-nee-flyer-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder volgt de oorspronkelijke digitale petitie.
N.B.
U kunt deze uiteraard nog steeds (digitaal) tekenen om ons en de bezoekers uw steun kenbaar te maken, maar dat telt dus niet mee voor het verzoek tot referendum.
Klik daarom snel door naar het bericht over  de mogelijkheden waarop u de ondersteuningverklaring voor een referendum fysiek en wél rechtsgeldig kunt tekenen!

——————————————————————————————————————————————————  

Teken voor cultuur, maar tegen een veel te duur cultuurcluster!

Deze petitie kan door iedereen getekend worden, maar alleen kiesgerechtigde inwoners van Zaanstad die hun naam, adres en leeftijd opgeven tellen mee t.b.v. de aanvraag voor een referendum.
Uw persoonlijke gegevens (woon- en e-mailadres en leeftijd) blijven alleen bekend bij de organisatie van het referendum en zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden.

Bij voorbaat dank namens de kultuurklutsers.sloper

 

“Onderstaande personen verklaren hierbij kennis te hebben genomen van de kosten van de bouw van het Cultuurcluster, project Figaro, bij station Zaandam.

Zij dragen de cultuur in Zaanstad een warm hart toe, maar constateren tegelijkertijd dat er de afgelopen jaren teveel is bezuinigd op cultuur.

Zij roepen het college op af te zien van de bouw van het geplande cultuurcluster en te kiezen voor een brede basis voor cultuuruitoefening in alle delen van Zaanstad.

Onderstaande personen verklaren hierbij voorstander te zijn van een referendum over het cultuurcluster. Zij roepen de gemeenteraad van Zaanstad op die voorwaarden te creëren waarmee het houden van een referendum mogelijk wordt.”

 

Teken en zegt het voort!
Toon en verspreid ons affiche!
Zit je op Facebook en/of Twitter? Gebruik de knoppen onder de petitie!

 

stop het cult(d)uurcluster

Onderstaande personen verklaren hierbij kennis te hebben genomen van de kosten van de bouw van het Cultuurcluster, project Figaro, bij station Zaandam.
Zij dragen de cultuur in Zaanstad een warm hart toe, maar constateren tegelijkertijd dat er de afgelopen jaren teveel is bezuinigd op cultuur.
Zij roepen het college op af te zien van de bouw van het cultuurcluster en te kiezen voor een brede basis voor cultuuruitoefening in alle delen van Zaanstad.

Onderstaande personen verklaren hierbij voorstander te zijn van een referendum over het cultuurcluster.
Zij roepen de gemeenteraad van Zaanstad op die voorwaarden te creëren waarmee het houden van een referendum mogelijk wordt.

Teken en zegt het voort!

%%je handtekening%%

2,751 handtekeningen = 55% van doel
0
5,000

Zegt het voort:

   

 

Nieuwste digitale ondersteuners
2,751 Mevr Hj Douglas
2,750 Mej Bo van der Werff
2,749 Mr. gerrit blok
2,748 Mr. Robin de Jong
2,747 Mej A Stolk
2,746 Mevr m ligt
2,745 Mevr Marion Kors
2,744 Mevr S de boer
2,743 Mr. Martin Leeuw
2,742 Dr Jan Hupkens
2,741 Mr. Jeroen Kroon
2,740 Mevr Marian Vredenburg
2,739 Mr. Sietse Van der Laan
2,738 Mr. Peter Kalf
2,737 Mej Tineke Huender
2,736 Mr. Arjan Krijgsman
2,735 Mr. frits hendrikse
2,734 Mr. Jos Looze
2,733 Mej S. Meertens
2,732 Mevr coby voorn
2,731 Mevr Marlijn Gooren
2,730 Mej Ellen Boerkamp
2,729 Mevr Mira Mandjes
2,728 Dr J.T Bouma
2,727 Mevr jeannette schoone
2,726 Mr. Jan Tonnon
2,725 Mevr Willy Caspers
2,724 Mevr Hannie Husslage
2,723 Mej Inge Schnater
2,722 Dr H de Jong
2,721 Mevr P Voogd
2,720 Mr. W.J. Kruidenberg
2,719 Mr. Peter Tempelaar
2,718 Mej Monique Lodder
2,717 Mej Jan Koster
2,716 Mej Femke Dekker
2,715 Mr. J. Voortman
2,714 Mej P. Lagewij
2,713 Mr. P. Sloper
2,712 Mr. Cees Christiani
2,711 Mej Renee van Gennip
2,710 Mej Erik Heskes
2,709 Mr. Ruud Van Der Laan
2,708 Mej Egbert Visser
2,707 Mej Josephine Satumalay
2,706 Mr. Robert Willemsen
2,705 Mej Lidewij Scheifes
2,704 Mr. Richard Oosterveld
2,703 Mej Bert Van de Belt
2,702 Mej Barbara Kernig