Uitstel Cultuurcluster kost maandelijks 250.000 euro – de vraag is alleen hoe lang


Zaanstad Nieuws 17-1-2017

 

Elke maand vertraging in de bouw van het Cultuurcluster kost de gemeente een kwart miljoen euro. Dat staat in een schrijven van gemeentescretaris Cis Apeldoorn aan de gemeenteraad. In de brief zet ze uiteen wat de huidige stand van zaken is, nu de raad moet besluiten over een vervolgstap.

Nadat de bestuursrechter in Haarlem een streep door de afwijzing van het referendumverzoek over de bouw van het nieuwe cultuurcentrum zette, is het alle hens aan dek om te redden wat er te redden valt. De zaak dreigt niet alleen financieel een fiasco te worden, maar de coalitiepartijen en GroenLinks moeten ook politieke schade zien te voorkomen omdat zij de afwijzing van het referendumverzoek er – naar later in Haarlem bleek – op oneigenlijke gronden doordrukten.

De partijen focusten zich op de negatieve gevolgen van een eventueel ‘nee’ van de bevolking voor de relatie met de NS en andere betrokken partijen, en dat was volgens de rechter nu net geen relevante afwijzingsgrond. De consequentie is nu dat die gekoesterde relatie met derden meer dan ooit in het geding is.

Nog steeds niet referendabel?

De gemeenteraad kan nu opnieuw besluiten dat de bouw van het Cultuurcluster bij het Zaandamse station niet referendabel is, maar met een herziene motivatie. Dan volgt hoger beroep tegen de eerste uitspraak van de rechter en kunnen de aanbesteding en de gunning van het bouwproject volgens plan doorgaan, met een voorlopige gunning op 9 maart en een definitieve opdracht op 30 maart.

Al die tijd hangt dan echter de uitspraak van de Raad van State boven de markt, die niet eerder dan eind dit jaar wordt verwacht, en die opnieuw roet in het eten zou kunnen gooien. Wordt de gemeente dan opnieuw in het ongelijk gesteld, dan zijn de rapen pas goed gaar.

Wordt de gemeente in het gelijk gesteld in het hoger beroep dan zijn er financiële consequenties vanwege oplopende kosten in de markt: zo’n 1,9 miljoen euro bij een vertraging van acht maanden en dat is omgerekend 250.000 euro per maand.

Schade acht miljoen

Krijgt de gemeente wederom het lid op de neus, dan is de mogelijke schade acht miljoen euro: de helft voor voorbereidingskosten de nog eens dat bedrag voorwinstderving van de aannemer. En dat bedrag kan nog verder oplopen. Een verlenging van de inschrijfdatum met twaalf maanden heeft tot gevolg dat de aanbesteding (opnieuw) als mislukt moet worden beschouwd. Zo’n verlenging is, in de woorden van Apeldoorn, ‘hoogst ongebruikelijk‘.

Daarnaast krijgt door het uitstel de realisatie van het woongebouw Icoon 3 voorrang, waardoor de bouwplaats krimpt en de bouwplaatskosten snel zullenstijgen met naar schatting nog een miljoen.

De gemeenteraad kan zich ook neerleggen bij de uitspraak van de rechter en niet in beroep gaan, maar wel opnieuw en op andere gronden besluiten dat de bouw van het cultuurpaleis niet referendabel is. Daartegen kan de actiegroep Kultuurklutser aangevoerd door Jan de Bruin dan weer beroep aantekenen en begint het juridische proces van voren af aan, met een mogelijke vertraging van anderhalf tot twee jaar. Berekend is dat 24 maanden vertraging een kostenpost van zes miljoen euro oplevert – 250.000 euro per maand.

Zes weken

De raad kan ook besluiten om Kultuurklutser conform de referendumverordeningzes weken de tijd te geven om de benodigde 5000 handtekeningen te verzamelen. Als het college heeft besloten dat het referendumverzoek aan alle eisen voldoet en de raad besluit dat er een volksraadpleging moet komen, wordt het kredietbesluit voor het Cultuurcluster ingetrokken of opgeschort.

De vertraging is bij het volledig aflopen van het referendumtraject zeven tot acht maanden. Door de onzekerheid over het doorgaan van de bouw kan de aannemer in dat geval niet worden gehouden aan de afspraken en wordt deinschrijfdatum van de aanbesteding uitgesteld. Kosten: 250.000 euro per maand.

Wel of niet….

Ook mogelijk is dat de raad na het ontvangen van de 5000 handtekeningen tochbesluit geen referendum uit te schrijven. Dat mag. Mocht de nieuwe gemeenteraad dat pad volgen in de eerste of tweede raadsvergadering na de verkiezingen, dan is er geen vertraging en kan worden gegund binnen de gevraagde termijn. Hiertegen is echter ook weer beroep mogelijk, met als gevolgvertraging en oplopende kosten.

Tot slot kan de raad zelf het initiatief tot een referendum nemen, zonder de benodigde 5000 handtekeningen uit de bevolking. Dat kan synchroon met de raadsverkiezingen op 31 maart, maar dan wel alles gladjes verlopen en moet op 9 februari de vraag aan de inwoners al helder geformuleerd zijn. De procedure is wel sneller dan wachten op de handtekeningen van Kultuurklutser, omdat er zes weken kunnen worden weggesneden.

Deze route levert een vertraging van circa vier maanden op, omdat de het besluit om een referendum te houden de aanbesteding zal moeten worden opgeschort. Kosten: een miljoen euro.

Niets doen kan ook nog

Een laatste uitweg uit de ontstane situatie is om niets te doen en de hele zaak bij de volgende gemeenteraad neer te leggen. Maar ook dat leidt tot vertraging en een kostenpost van 250.000 euro per maand. De kosten van het referendum zelf zijn ook becijferd op een kwart miljoen.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.