Advies: Referendum Cultuurcluster kan doorgaan


De Orkaan 3-2-2017

Volgens de hoogleraren prof. dr. Jon Schilder aan de Vrije Universiteit Amsterdam en prof. dr. Solke Munneke van de Rijksuniversiteit Groningen kan over het besluit over de “definitieve budgetaanvraag voor de investering en exploitatie van het Cultuurcluster” een referendum komen.

De actiegroep Kultuurklutser heeft om zo’n referendum gevraagd en daarvoor de eerste 500 handtekeningen verzameld.

Officieel staat het er zo:

Die conclusie luidt samengevat dat naar ons oordeel de Referendumverordening zich niet verzet tegen het houden van een referendum over het definitieve kredietbesluit. De Referendumverordening geeft de raad op dit punt echter veel ruimte om een eigen afweging te maken.

Dat betekent dat de raad nog steeds kan beslissen geen referendum toe te organiseren, maar het besluit is dus wel ‘referendabel’.

Als de raad instemt met het voorstel is de volgende horde dat er 5000 handtekeningen moeten worden verzameld.

Artikel 6 van de Referendumverordening bepaalt dat, als de raad heeft beslist dat het houden van een referendum niet is uitgesloten, door kiesgerechtigden een verzoek kan worden ingediend tot het houden van een referendum. Ter ondersteuning van dit verzoek zijn 5000 handtekeningen vereist.

Het besluit gaat over een investeringskrediet van bruto €35,9 miljoen brute vanwaar nog voor een bedrag
van € 6 miljoen ontbreekt en de losse inrichting en duurzaamheidsvoorzieningen van bruto €2,7 miljoen waarvoor een bedrag van €1,7 miljoen niet gedekt is. Samen €7,7 miljoen extra.

Dat zijn nieuwe feiten volgens de hoogleraren, waardoor een referendum mogelijk is, de zienswijze van het college en sommige partijen dat het besluit al gevallen is, is daarmee onderuit gehaald.

Wij menen dat er geen eerder besluit door de raad lijkt te zijn genomen dat inhoudelijk
en qua mate van concreetheid zo dicht bij het huidige besluit ligt, dat geoordeeld kan worden dat het definitieve kredietbesluit daarin zijn grondslag vindt als bedoeld in de Referendumverordening. Daarmee dient de voorgenomen beslissing in onze opvatting als referendabel te worden beschouwd.

Hieronder het volledige adviesrapport

Downloaden (PDF, 513KB)

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.