cultuurcluster? 84


Cultuurpaleis voor vijfenveertig-en-een-half miljoen: Zaanstad is de kultuurkluts kwijt!

Het vorige college besloot dat er in Zaanstad een ‘Cultuurpaleis’ naast het NS station Zaandam moest komen.
Op dat moment was er bijna geen culturele instelling die mee wilde verhuizen. Het huidige college heeft de plannen doorgezet en de diverse directies van de culturele instellingen zijn (al dan niet onder dwang) akkoord gegaan. Wat overigens niets zegt over de bereidwilligheid van de diverse personeelsleden en vrijwilligers.
Toch zeggen diverse experts op dit gebied dat Zaanstad hier niet aan moet beginnen: dat het een financieel fiasco gaat worden en dat de beoogde 30 procent meer bezoekers -nodig om het geheel rendabel te maken- nooit gaan komen.

Belangrijke reden voor de bouw van het cultuurcluster is een afspraak met de NS. Die afspraak houdt in dat er naast het NS station Zaandam een grote publiekstrekker moet komen.
Nu kun je natuurlijk van alles gaan bouwen waarmee je veel publiek trekt, maar er werd besloten dat de grotere culturele instellingen zoals De Fluxus, De Fabriek en de hoofdvestiging van De Bieb weg moeten van hun huidige plek, om naast het station in een nieuw te bouwen “Cultuurpaleis” te herrijzen in een nieuwe, moderne jas.
Verder is het de bedoeling dat hier o.a. een poppodium komt en een kunst- en cultuureducatiecentrum.

Tabel bovenaan pagina 9 van het Raadsbesluit inzake De definitieve budgetaanvraag voor de investering en exploitatie van het Cultuurcluster (registratienummer 2016/259478)

Dit alles voor een bedrag van meer dan vijfenveertig-en-een-half miljoen euro (update 16 februari 2018, zie ook deze toelichting), die Zaanstad voor dit doel gaat lenen bij de bank.
Hierbij komen jaarlijks nog zo’n 2,6 miljoen euro aan “huisvestingslasten.”

Daarnaast blijken een aantal van de te verhuizen en gesubsidieerde instellingen  inmiddels (d.d. 28-11-2017) ook nog eens al zo´n 6 ton gespaard te hebben voor de verhuizing:

De totaaltelling onderaan de tabel ‘Analyse vermogensvorming instellingen Cultuurcluster’ (bovenaan pagina 3 van de RIB inzake Vermogensvorming gesubsidieerde instellingen Cultuurcluster) geeft het totaal van de door betreffende instellingen gevormde bestemmingsreserves t.b.v. de verhuizing naar het Cultuurcluster.

De Fabriek is Uniek

fabriekUit onderzoek van adviesbureau BMC naar de haalbaarheid van het cultuurcluster kwam naar voren dat het noodzakelijk is dat Filmhuis De Fabriek aan het cluster deelneemt.
Het is de vraag hoe levensvatbaar dit filmhuis op deze plek zal zijn. De eigenaar van het horeca-gedeelte van de huidige Fabriek is van plan om ook door te gaan als filmhuis, en het is algemeen bekend dat De Fabriek mede zo goed bezocht wordt door de bezoekers vanwege het sfeervolle, historische pand en de ligging aan de Zaan.
Ook uit het enorme aantal handtekeningen die de actie “De Fabriek is Uniek” ophaalde kun je concluderen dat Zaankanters, als zij de keuze hebben, gewoon naar de film zullen blijven gaan op de huidige locatie. Dus waar gaan die dertig procent extra bezoekers dan vandaan komen?

 

Geen volwaardig poppodium

schets-crepain-binstDoor de sluiting van De Kade heeft Zaanstad geen poppodium meer. Met de bouw van het nieuwe “Cultuurpaleis” zou deze betreurenswaardige beslissing goedgemaakt worden. Helaas is het maximale aantal staanplaatsen inmiddels naar beneden bijgesteld, hierdoor zal het poppodium niet geschikt worden voor de grotere namen uit het binnen- en buitenland. Terwijl de ervaring bij andere cultuurclusters in Nederland leert dat deze alleen succesvol zijn als zij gebouwd worden rondom een (al bestaand) volwaardig poppodium.

Zaanstad heeft al een cultuurcluster

Met o.a. de diverse afdelingen van Fluxus, De Fabriek aan de Zaan en De Bieb in de prachtige voormalige Verkade-fabriek heeft Zaanstad al een cultuurcluster, schitterend gelegen rondom de Zaan.
Veelal in historische panden, op een centrale ligging, waardoor de horeca rondom de Dam meeprofiteert van bezoekers aan de diverse culturele voorzieningen.
rosa-clusterPolitieke partij ROSA Zaanstad kwam ooit met een mooi plan waarbij de huidige voorzieningen behouden blijven, met diverse uitbreidingen rondom de Zaan, zoals een poppodium in de Oostzijderkerk in de Klauwershoek.
Voor 45 miljoen zou dit alles makkelijk realiseerbaar zijn, er zou zelfs meer dan voldoende geld overblijven voor de andere, kleinere culturele verenigingen, instellingen etc. In heel Zaanstad.
Want op het voortbestaan van de musea, muziekverenigingen, toneelgezelschappen, enzovoorts (die zonder subsidie niet kunnen overleven) elders in Zaanstad worden momenteel geen garanties voor de toekomst gegeven. Sterker nog: daar wordt alleen maar fors op bezuinigd. Denk hierbij ook aan de sluiting van de diverse bibliotheekfilialen.

Actie

Kortom: wij zijn van mening dat Zaanstad de kultuurkluts kwijt is en daar gaan wij iets aan doen!

Na 4 jaar strijd tegen een halsstarrige college en héél veel handtekeningen ingezameld en overhandigd te hebben is het dan eindelijk zover: op 20 juni 2018 kunt u uw stem laten horen tijdens het referendum.

‘Bent u voor of tegen het raadsbesluit om een Cultuurcluster te realiseren?’

N.B. In het coalitie-akoord is inmiddels afgesproken een geldige uitslag te zullen respecteren, waarmee het referendum in feite bindend is!
DUS GA (TEGEN) STEMMEN!

 

 

 

Zegt het voort:

Download en deel ons campagnemateriaal

 

Downloaden (PDF, 54KB)

Downloaden (PDF, 12KB)

 

 


Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

84 gedachten over “cultuurcluster?

 • Claudia

  Zou iemand voordat het referendum plaats vindt eens de consequenties van beide keuzes op een rijtje kunnen zetten? Het lijkt mij wel zo netjes als de mensen voordat ze een keuze maken goed geïnformeerd zijn over de consequenties van beide keuzes. En consequenties zijn er natuurlijk wel.
  Zeggen we nee, dan zijn we sowieso 8 miljoen euro verloren. 4 miljoen voorbereidingkosten en 4 miljoen winstderving aannemer. Dan laat ik een mogelijke schadeclaim van de NS buiten beschouwing. Dit zijn kosten die dan in één keer in de exploitatie moeten worden opgenomen in plaats van het afschrijven over 30 jaar als het project doorgaat. Kortom een verliespost van minimaal 8 miljoen in 2018 voor de gemeente waar geen rekening mee is gehouden. Hoe gaat de gemeente dit oplossen? De komende 5 jaar al het onderhoud een half jaar uit stellen? Subsidies nog verder beperken? Komende jaren de onroerende zaak belasting fors verhogen? Ik weet het niet, heb nog nergens iets over de consequenties gelezen.
  Zeggen we ja, dan gaan de exploitatie kosten de komende jaren omhoog. Wegen die extra kosten op tegen het verlies van die 8 miljoen?

  Kortom, ik zou dit voordat ik een keuze maak graag uitgewerkt willen zien.

 • Anne

  Ik ben tegen het cultuurcluster om weer andere redenen dan dat ik hier lees.
  En dat is dat zo’n groot modern gebouw vol met mensen juist sterk drempelverhogend werkt. Hoe groter de groep mensen en hoe groter het gebouw, hoe eenzamer en kleiner je als mens bent. Waar ik bij Fluxus in een oude school lekker kan gaan knutselen moet ik dan in een groot anoniem gebouw mijn weg in de mensenmassa weten te vinden. Ik zie me nu al mijzelf door drommen popconcertgangers mijn weg banen. Afschuwelijk! Nu is de koffie, bij elkaar geregeld door een mevrouw die je kent, in het lokaal. Dat wordt dan opeens in het grote gezamenlijke ‘huiskamer’ grand café (lekker duur ook). Daar verlies je jezelf en de aansluiting met anderen dus juist. Mensen gaan inderdaad ook voor ontmoeting een culturele activiteit doen, maar dan wel op zoiets als ‘de menselijk maat’.
  Ook is de beoogde plek eigenlijk heel onbereikbaar. Bij veel van de activiteiten heb je een hoop spullen bij je. Met andere woorden, mijn ervaring is dat veel mensen als ik dankbaar gebruik maken van de gratis parkeerplaatsen die er nu zijn bij de diverse locaties. Gratis parkeren is ver weg van dit gebouw. Er is in het centrum een parkeergarage, maar afgezien dat veel mensen dat een unheimische plek vinden om zich savonds in te bevinden, kost dat heel veel geld, en ook het OV is veel duurder dan eigen vervoer. Dat komt dan wel bovenop het cursusgeld of je Bieb abonnement.
  Sowieso kun je wachten op prijsstijgingen voor de activiteiten. Zaanstad vindt regelmatig dat er een sociale of culturele activiteit zichzelf maar moet gaan bedruipen, er is in het verleden veel gesneden in de sociale en culturele subsidies, ook bijvoorbeeld bij buurthuizen, waar dan tegenwoordig ook bijna geen betaalbare creatieve activiteiten meer zijn. En dan moet iedereen dan nu maar naar dit achterlijk dure gebouw?
  Dit is een prestige project.
  Culturele activiteiten zijn bedoeld en noodzakelijk voor mensen, net als sport dat is. Om exact dezelfde redenen. Met prestige heeft dat niets te maken, maak dat er dan ook niet van dom Zaanstad.
  Ik ben een mens, IK STEM TEGEN!

 • Pierre

  Waarom vraagt niemand zich af waarom de partijen die in het cultuurcluster moeten gaan plaatsnemen er zelf liever niet heen willen. De Bieb niet, Fluxus niet en de Fabriek niet. Het cultuurcluster is wederom een mooi voorbeeld van een combinatie van ego politiek van lokale bestuurders en verstrengeling van commerciële belangen (NS). Goed dat er een referendum bestaat dan wordt duidelijk of de Zaankanter hier nu echt op zit te wachten.

 • Gekke Henkie

  dit kost dus ongeveer 40 miljoen euro voor iets waar iedereen in zaandam ofwel
  1) geen behoefte aan heeft of er boos van wordt
  2) het “op zich wel een leuk idee” vindt
  En degenen die onder categorie 2 vallen zullen bijna allemaal afhaken wanneer ze het kostenplaatje zien

  Even 1 voorbeeld van wat je kan doen met die 40 miljoen euro die je dan overhebt: Het oplossen van de funderingsproblematiek in Zaandam.
  Het herstellen van 1 fundering kost 40.000 euro. 40 miljoen euro is dus volledig herstel van 1000 woningen. Maar als je daarvoor in 1 keer een deal sluit kan je er zelfs meer woningen van maken. Zo zou je bijvoorbeeld in 1 klap de gehele funderingsproblematiek in Zaandam Zuid kunnen oplossen. Als je het bedrag als subsidie verdeelt over alle problematische woningen in Zaandam, wordt het voor elk huishouden betaalbaar om dit te doen. Zomaar eens een voorbeeld

  Wat je nog meer zou kunnen doen is gewoon iedereen dat geld teruggeven zodat ze eens op vakantie kunnen

  • Lisa

   Meer in de lijnen van 60.000 per huis. Maar je hebt gelijk. Ook zouden ze hun schulden kunnen afbetalen, iets wat uberhaupt voor alle andere (grotere) niet-noodzakelijke uitgaven zou moeten komen.

 • Erwin

  Sorry te zeggen.
  We zijn voorgelogen en worden voorgelogen door deze mensen hier.
  Dat gebouw kost veel minder. Het is extra geld bovenop de begroting voor cultuur.
  De cultuur heeft jarenlang moeten inleveren. Nu krijgen we er eindelijk een fractie bij voor een gebouw wat allure heeft, een goede aanlooproute plus ook nog geen versnippering. Oude gebouwen betekent apart exploiteren. Hoge verbouwingskosten.Geen goede ligging/aanlooproutes. Geluidsoverlast midden in woonwijken. En nu is overal goed over nagedacht. Laat het komen en verscheur/elimineer de petitie. Denk constructief mee over de inhoud ipv mensen van foutieve info voorzien.

  • Peter

   Erwin, wij liegen niemand voor.
   De cijfers m.b.t. de kosten en exploiatatie van het gebouw zijn gelijk aan wat de wethouder Dick Emmer (D66, o.a.Cultuur, Financien & interne beheersing en tevens onze loco-burgemeester) ons en iedere andere Zaankanter op de discussie in de Fabriek heeft meegedeeld. Dat is een benadering. De exacte cijfers kunnen lager, maar te verwachten valt hoger uitvallen en worden pas eind dit jaar bekend gemaakt.
   Het is waar dat de bouwkosten en een deel van de exploitatiekosten niet uit de cultuurpot komen, maar zo hebben we dat ook niet gezegd.
   Inderdaad heeft de Cultuur al jarenlang moeten inleveren (met “dank” aan o.a. Leny Visser). Wij vrezen echter dat de te verwachten exploitatietekorten / -verliezen t.z.t onherroepelijk zullen gaan leiden tot nog meer bezuinigingen in de toekomst, ook op cultuur en dat dat dus uiteindelijk ten koste gaat van culturele initiatieven en van cultuur. Ons land kent inmiddels talloze voorbeelden van gemeentes waar dat (na cultuurclustering) inderdaad het geval is. En bovendien is cultuur in Zaanstad meer dan alleen die organisaties die naar het cluster willen verhuizen.
   En of het nu uit het cultuurbudget of niet komt, het moet hoe dan ook worden opgebracht uit onze belastingcenten. We krijgen het niet kado en het zal hoe dan ook tot bezuinigingen elders en/of lasten verhoging gaan leiden.
   En ja, bij die geraamde 30 miljoen zit inderdaad ook een fietsenstalling en een deel van de ervoor benodigde infrastructuur. Maar die heb je sowieso en ook op alternatieve lokaties nodig (maar is daar in veel gevallen al aanwezig), dus die kan je echt niet zomaar uit het bedrag weglaten.
   Al jouw andere argumenten zijn naar mijn mening evenmin gegrond:
   Niemand stelt dat alternatieve huisvesting in woonwijken moet plaatsvinden, daarmee overlast zal veroorzaken, dat de verbouwingskosten hoger zouden zijn dan kosten voor nieuwbouw (op de duurste grond van Zaanstad), noch dat er iets mis zou zijn met de (bestaande of te maken) aanlooproutes.
   De Fabriek, Fluxus afdeling muziek en de Bibliotheek zitten prima waar ze nu zitten, dus dat hoeft dus zelfs helemaal niks extra te kosten.
   Een nieuw poppodium is wel absoluut nodig, maar er staat en komt nog heel veel langs de Zaan leeg dat daarvoor geschikt is of tegen veel lagere kosten verbouwd kan worden.
   En met versnippering van cultuur is ook helemaal niks mis. Dat verlevendigd heel Zaanstad i.p.v. alleen Inverdan (ons nieuwe visitekaartje).
   Bovendien moet ik nog zien hoe die organisaties, die gewend zijn om hun eigen beleid te voeren, succesvol met elkaar gaan samenwerken, zonder geruzie over wie waarover de baas is en zonder dat ze allemaal hun eigen (dure) overhead (binnen een straks veel duurder gebouw) blijven behouden. Ook dat heeft o.m. het Energiehuis al de kop gekost…

   • Erwin

    Vrezen?? Meneer Peter vreest dat…De hele petitie is gebaseerd op angst, vrees en veronderstelling. Zomaar een getal noemen en daarmee de Zaankanters ongewild mee lastig vallen is liegen in mijn ogen. Niets is onderbouwd. Behalve dan de werkelijke cijfers van het CC.
    En even afgezien daarvan. Het gaat geweldig met bezoekersaantallen, sociale cohesie en cultuureducate binnen andere clusters. Waarom zou dat in Zaandam niet haalbaar zijn.
    Nogmaals denk en doe constructief mee met de toekomstige huurders als Filmhuis, Flux, Fluxus, Babel, Bieb en Zaanradio. Als we nu onze kop en schouders eronder zetten dan hebben we goud in de gemeente. Alleen geageer op basis van angst is NIET constructief

    • Peter

     Ach Erwin, nu zeg je dus dat de cijfers van de wethouder Dick Emmer zelf (gebaseerd op onderzoeken uitgevoerd in opdracht van de gemeente) en de door hen zelf gepubliceerde jaarcijfers van al die andere verlieslijdende cultuurclusters die wij hier noemen “zomaar getallen” zijn?
     Ik zal je dan nog eens “zomaar” een getal noemen:
     Zaanradio gaat jaarlijks 42.000,- euro EXTRA toebedeeld krijgen, ALLEEN bedoeld om de HUURVERHOGING in het Cultuurcluster te kunnen betalen. (die info komt van een medewerker, ex-bestuurslid van Zaanradio zelf). Dat is ca. de helft van hun huidige totale subsidie (!)…
     Ik weet (nog) niet precies om hoeveel (of eigenlijk weinig) vierkante meters dat gaat, maar dat zullen er heus een stuk minder zijn dan de Flux of het filmhuis daar gaan huren. Iedereen kan dan nagaan dat die clubs dan ook een enorme (nog veel hogere) huurverhoging voor hun kiezen gaan krijgen..
     En dan is onze vrees dat het allemaal veel te duur wordt en wellicht ten koste zal gaan van andere leuke dingen ongegrond?
     Get real, man!

 • lex hendrikse

  Het lijkt of men niets leert van schaalvergroting of het nu varkens, ziekenhuizen of scholen zijn.
  Het is een managerskeuze ipv een goede keuze.

 • Henk Luijt

  Onderstaand 4 fragmenten uit het artikel in de Volkskrant van 5 juni over het cultuurcluster KAF in Almere:
  Het moest een brandpunt van cultuur worden, [. . .] Al sinds de opening hangt het dure gebouw echter als een molensteen om de nek van de Almeerse cultuursector.

  Er zijn twijfels over de financiële onderbouwing van het culturele programma dat na de eerdere bezuinigingen opnieuw moet worden opgezet.

  Om de opgelopen kosten van het KAF te kunnen betalen, bezuinigt de gemeente binnenkort ook op deze organisatie.

  Dit gebouw is altijd te duur geweest voor de activiteiten, waarom zou het wel lukken als het nog duurder wordt?

  Mijn conclusie: Kennelijk is het politiek gezien makkelijker om te investeren in een gebouw dan in exploitatie van bestaande voorzieningen.

  We kunnen ook dichter bij huis naar een voorbeeld zoeken: de Kunstgreep in Oostzaan. Weet iemand of dat wel een succes is geworden?

 • mirjam de greeve

  de locatie bij het station is voor heel veel liefhebbers uit Hoornse en Peldersveld die nu met de fiets komen door de ligging ook niet aantrekkelijk. De concurrentie met de Pathe bioscoop wordt groter. Zaanstad kan het geld denk ik veel beter gebruiken.

 • Ties

  Jaaa doen!!! Eindelijk echt talent naar Zaanstad en de unieke kans om Zaans talent te profileren door een bundeling binnen 1 gebouw. Een unieke kans binnen 1 leven waarvoor een degelijke financiering klaar ligt. Zonder dat dit ten koste gaat van andere partijen. Sterker nog het is een win win zo! Doen doen doen !!!!

 • Willem Vermeer

  Het gebouw is prachtig! Heb net de tekeningen gezien. Eindelijk krijgt Zaanstad wat het verdient. Die petitie van jullie gaat nergens over. Ik stel voor om een petitie tegen jullie petitie te beginnen.

  • Peter

   Beste Willem,
   Ik heb de plannen ook gezien en ik zie er, eerlijk gezegd, ook veel moois in(!)
   Het initiatief tot de de petitie is er echter niet gekomen vanwege het gebouw an sich, maar omdat we vrezen voor de enorme- en niet in de hand te houden kosten die het met zich mee brengt.
   Ook voorzien we dat de instellingen die er wel gaan zitten de exploitatiekosten uiteindelijk niet zullen kunnen opbrengen.
   Dit gaat ongetwijfeld ten koste van (onze belasting centen en) de subsidies van alle culturele instellingen en initiatieven die niet in dat gebouw kunnen of willen en daarmee van de cultuur als geheel.
   Als we het allemaal cadeau zouden krijgen was het een ander verhaal geweest…
   Wat we willen bereiken is een referendum, zodat alle Zaanse inwoners, tegen- én voorstanders zoals jij, zich er over kunnen uitspreken.
   Mocht het (bij onvoldoende handtekeningen) niet tot een referendum komen dan krijg je ook je zin.
   Een petitie tegen onze petitie beginnen staat je natuurlijk vrij, maar dat lijkt me in dat verband dan ook overbodig (en bovendien kinderachtig).

   • Willem Vermeer

    Het is kinderachtig om een petitie te beginnen op een moment dat ver na een besluit is gevallen. Gebruik die energie om er wat van te maken en er komt werkelijk iets prachtigs. Daarvoor is iedereen nodig. Kop en schouders er onder. Laten zien wat de Zaankanter waard is. Maar nee jullie kiezen ervoor om te ageren. Gelukkig een minderheid. Duzzz

    • Peter

     Het besluit blijkt nog helemaal niet te zijn gevallen, al doet de Gemeente graag alsog dat wel zo is.
     En zelfs als dat wel zo was, dan nog is een referendum een rechtmatig en soms noodzakelijk middel om een besluit dat het algemeen belang niet dient terug te draaien…

 • Hilda Jellema

  Zaanstad is erg goed in geld verknoeien.
  Laat liever in kinderrijke buurten een bibliotheek open.
  De gemeente kan het geld liever besteden aan het bewoonbaar houden van bepaalde wijken.
  De gemeente moet zorgen voor voldoende betaalbare (sociale woningbouw heet dat) woningen.

 • R. Banterle

  Tipisch Nederlanse gewonte….je heb 10 lekkere ingredienten, men doen ze allemaal bij elkaar in de overtuiging dat het lekkerder wordt.! Maar zo werkt het niet,het moet bij elkaar passen en 10 bij elkaar doet het niet…te veel.! Maar het probleem ligt ergens anders, men denk niet aan wat specifiek is voor elke discipline, de behoeftes zijn anders, nee men denkt aan kosten besparing niet dat jij lekker geniet in de Fabriek van een biertje aan de water kant….of dat je inderdaad rustig kunst bewonder. Over waterkant gesproken…zou niet zo kunnen zijn da de plek van de Fabriek een behoorlijk verkoopsom opbrengt.? Alles bij elkaar brengen, is goed voor handeling waar je geen zin in heb als: geboorte akte…rijbewijs onzin…te duur paspoort…en nog meer van dat soort..!
  Leuk is op verschillende plekken in de stad te gaan waar je met plezier dingen doet…….en niet een slechte groentesoep van maken,!!!
  Oh…niet onbelangrijk…je hoeft ook niet steeds de zelfde mensen tegen te komen, afwisseling is gewenst.!

 • Dan

  Kom maar op met het cultuurcluster. In het begin was ook iedereen tegen het nieuwe centrum. Moet je nu kijken, maar er is niemand die nu durft te zeggen we hadden ongelijk. Last het cultuurhuis maar komen dan is het centrum weer een beetje af. Mooie locatie vlakbij station een betere plek is er niet.

  • Jan de bruin

   zit de fabriek dan niet goed en is voor een poppodium het Hembrugterrein met alle festivals
   en evenementen niet beter?
   Het gebouw komt er wel maar moet niet over de rug van de Zaanse belastinbetaler de komende
   50 jaar geëxploiteerd worden. Dus praat met het Inntel dat uitbreiding zoekt en daar 25 Monetkamers
   kan inrichten.

 • Nathan

  Wat ik gek vind is dat men praat alsof de inwoners van Zaanstad alles moeten betalen, terwijl deze locatie juist winstgevend wordt voor de gemeente. Voor het kleine bedrag wat er aan subsidie betaald wordt, komt er een groter bedrag aan belasting bij de gemeente binnen.

  • Peter

   Winstgevend? Daar twijfelt de gemeente zelf ook aan.
   Om quitte te spelen moeten de bezoekcijfers van alle instellingen daar met tenminste 30% omhoog en er wordt naarstig gezocht naar aanvullende commerciële invulling. Over hoe dat te verwezenlijken heeft men (nog steeds) geen idee …

   • Nathan

    Die 30% zal zeker voor het podium met gemak te bereiken zijn. Voor de overige zaken kan ik het wat lastiger inschatten. De bereikbaarheid gaat in ieder geval met 100% omhoog.

    Voorlopig lijkt mij dat er nog voldoende tijd is om een aanvullende commerciële invulling te vinden, wat mij overigens ook niet al te moeilijk lijkt.

  • Lisa

   Niks winstgevend. Wil je even hier naar kijken a.u.b.?
   https://referendum.zaanstad.nl/cultuurcluster -> kijk onder het kopje “Wat zijn de (jaarlijkse) (extra) kosten?”.

   Alles bij elkaar kost het ruim 40 miljoen, plus een kleine 2 miljoen extra kosten per jaar. En dat terwijl de gemeente al in de schulden zit. Daarnaast worden de kostenberaming voor dit soort projecten vrijwel altijd meerdere malen verhoogd naarmate het bouwen dichterbij komt, dus kijk niet raar op als de gemeente over een paar jaar ineens zegt dat het 50 miljoen gaat kosten.

 • Sjoerd Klarenbeek

  Na sluiting van De Kade is er ruimte voor een mooi nieuw poppodium en geen betere plaats dan vlakbij het station wat mij betreft. Dat je daar ook andere cultuuruitingen in kwijt kunt vind ik prachtig, maar stel het muziekpodium centraal, want dat missen we echt. We missen De Kade en zoiets moet het weer worden! Het hoeft niet groot te zijn, Een knusse zaal is juist mooi. Voor megaconcerten gaat men maar naar de Ziggodome.

  • Peter

   Ik ben ook helemaal voor een echt podium. Wat dat betreft had de Kade nooit gesloten moeten worden…
   Maar een ” knusse zaal” hoeft toch zeker niet minimaal 30 miljoen en 2,5 miljoen of zo per jaar te gaan kosten?
   Zaanstad staat vol met leegstaande panden die tegen een fractie van dat bedrag geschikt gemaakt kunnen worden als poppodium!

   • Nathan

    Alsof de volle 30 miljoen enkel in het podium gaat zitten. Wel eerlijk spelen als je in discussie gaat.

    Ik ben het in deze helemaal met Sjoerd eens, er is geen betere locatie dan vlak bij het station.

    • Peter

     Ja, dat klopt inderdaad niet: Die 30 miljoen gaat waarschijnlijk enkel in het gebouw zitten en dat ligt VOORNAMELIJK aan de lokatie. O en de projectontwikkelaars willen er ook nog iets aan verdienen. Ja, laten we vooral de armste clubs dwingen zich op de duurste lokatie van Zaandam te vestigen. Hopelijk blijft er dan zelfs nog iets over om een podiumpje van te kopen. Met heel misschien nog een paar lampjes er boven…

      • Peter

       Sorry Nathan, het lukt me niet om positief reageren op voorstanders van het cultuurcluster, want ik zie de toekomst voor de cultuur in Zaanstad met zoiets kostbaars echt heel somber in.
       Constructief is het wel, dacht ik, gezien de aandacht en de handtekeningen die deze site nu al oplevert.

    • Peter

     Zou trouwens ook wel zo eerlijk zijn om te vermelden dat je voor De Flux werkt (die naar het Cultuurcluster willen) en dus ook andere belangen hebt dan de gemiddelde Zaanse cultuurliefhebber…

     • Nathan

      Belangen in de vorm van? De gemiddelde Zaanse cultuurliefhebber heeft meer aan mij dan ik aan de gemiddelde Zaanse cultuurliefhebber. Ik ben al 13 jaar vrijwilliger bij verschillende culturele organisaties binnen de Zaanstreek.

      Nu jij.

     • Nathan

      Nee, de website onderhoud ik vrijwillig. Maar als jij ook vrijwilliger bent, heb je ook andere belangen dan de gemiddelde Zaanse cultuurliefhebber.

      • Peter

       Dat klopt, Nathan:
       Ik zou het niet alleen verschrikkelijk vinden als zoiets als De Groote Weiver hierdoor uiteindelijk verloren gaat, vanwege het daarmee gepaard gaande verschraalde cultuuraanbod, maar ook omdat ik (met vele anderen) er graag vrijwillig help…

      • Peter

       Dat klopt, Nathan:
       Ik zou het niet alleen verschrikkelijk vinden als zoiets als De Groote Weiver hierdoor uiteindelijk verloren gaat, vanwege het daarmee gepaard gaande verschraalde cultuuraanbod, maar ook omdat ik (met vele anderen) er graag vrijwillig help…

 • Willem Vermeer

  Eindelijk een verrijking voor de stad! Eindelijk na
  jaren gesteggel iets wat een onweerllegbare uitstraling gaat krijgen.
  Doen!!! dit is iets wat de stad vooruit gaat trekken!

 • Erwin Kruijzer

  Hebben jullie niets te doen ofzo ipv dat ge ageer en stemmingsmakerij tegen iets wat een noodzaak is voor de stad!
  Nogmaals het plan van Rosas gaat nergens over. Sommige van de oude gebouwen verzakken. Dat kost alleen al de gemeente veel meer geld. Daarnaast mis je de aanloop vanuit de westkant vh station. Ik zeg dumpen die Rosas plannen.
  Het Cultuurcluster moet er komen en wij kunnen niet wachten totdat er is!
  Waarom?
  – Zaanstad word nu eindelijk landelijk cultureel op de kaart gezet. Het krijgt immers een volwaardig centrum waarin alle disciplines elkaar versterken. Nieuw talent neemt gevestigd talent op sleeptouw. Het centrum bruist van de levendigheid. 24 uur per dag. Het vormt hierdoor een indirecte economische waarde.
  – Evenementen met een onweerlegbare landelijke uitstraling zullen hier kunnen plaatsvinden mits een spraakmakend gebouw word neergezet.
  – Nieuwe publiekstromen worden aangeboord.naast bestaande.Denk aan bijvoorbeeld de hoeveelheid ex- amsterdammers woonachtig aan de westzijde van het station. Zij hoeven niet meer altijd door te stromen naar de hoofdstad. Zaanstad word een onderseel van hun beleving, Mits een goed aanbod van multidisciplinaire programma’s samengesteld door de huurders en gebruikers van het gebouw.
  – De jonge generatie krijgt een unieke kans om zich te ontwikkelen en te ontplooien. Men acteert, maakt muziek, danst, schildert, tovert met computers, discusseert, maakt radio, beleeft en feest binnen 1 gebouw! Een unicum binnen de gehele regio Noord Holland!
  – het gebouw verdient zichzelf terug met een aanbod van multidisciplinaire programma’s, een breed aanbod van cultuur en educatie.

  Verder
  – het is zijn oude generatie mensen die niet durven. Ze zijn bang en kruipen weg.
  – vraag dit de jongeren en ze gaan ervoor! Een breed palet van kunsten binnen 1 gebouw is een unicum.

   • Erwin

    Onder de vijftig Jan? Of zijn we dan aan het discrimineren? Of vinden we gewoon dat je beter ipv je negatieve energie hier in de steken je het cultuurhuis zou kunnen helpen met constructieve ideeën vanuit je werkveld? Dan kost het de gemeenschap wat minder of geen geld. Of zullen we er maar gelijk een MC Donalds vestiging neerplempen naast het station? Dat podium op het hembrugterrein bedenken is dus afkomstig van mensen die werkelijk niet meer van deze tijd zijn. Helaas zit je in dat kamp Jan.

    • Hans Kuyper

     Beste Erwin,

     Waarom ben je niet meer van deze tijd als je een mooi poppodium op het Hembrugterrein wilt hebben? Heb je daar argumenten voor? Zijn de mensen die nu naar dancefeesten op het HBT gaan ook niet van deze tijd? In de komende twintig jaar wordt het HBT volledig ontwikkeld, met nieuwe bedrijvigheid en woningbouw. De locatie aan het Noordzeekanaal is ideaal voor allerlei alternatief vervoer van en naar Amsterdam, met de Dam-Dam fietsroute wordt dit deel van de stad straks vrijwel naadloos aangesloten op de culturele hotspot Amsterdam-Noord.
     Ik ben dol op treinen en stations, waarschijnlijk omdat ze (in de huidige vorm) niet meer helemaal van deze tijd zijn. Cultuur moet een plekje krijgen op plaatsen waar het allemaal gebeurt, in het nu, en niet waar het vroeger gebeurd is. Als je, zoals jij Erwin, opkomt voor jongeren en hun cultuur, moet je toch niet naast dat geveltjeshotel vol oudere Chinezen willen gaan zitten, en recht tegenover de Gemeenteraad met zijn ingedutte vijftigplussers?
     Kortom, graag argumenten!

     • Erwin Kruijzer

      Ach je snap het niet…even zakelijke uitleg dan maar?
      – naast het station meer aanloop, meer publiek
      – een (pop) podium als centraal punt in het gebouw is een omzet verhogende factor. Mits een programma gericht op popcultuur
      – door de uitstekende bereikbaarheid en uitzonderlijke bouw tevens geschikt voor commerciële verhuur/kleine conferenties/bijeenkomsten/ besloten feesten.

  • A. Harmen

   Denk u nu werkelijk dat Amsterdammers (Paradiso, Melkweg, Ziggo Dome, Concertgebouw, etc.) naar Zaandam afreizen naar het “cultuurcluster” te gaan? Het zal überhaupt een hele klus worden om hier spraakmakende bands of gezelschappen geprogrammeerd te krijgen. Het argument van de oude vs. de nieuwe generatie, dat ik steeds in uw comments teruglees, is ad hominem. Het doet voor ondergetekende dertiger (of ben je dan ook al een ouwe lul?) verder niet terzake.

 • Linda

  Aanvulling op mijn vorige bericht: ik kijk in mijn map ongewenste mail en ook daar verschijnt jullie email niet! Onvindbaar. Heb geprobeerd de petitie opnieuw te tekenen maar dat kan niet, omdat mijn mailadres dus al een keer is gebruikt. Ik heb nu niet getekend. HELP

 • Linda

  Beste mensen van Kultuurklutser, de bevestigingsmail komt in mijn spambox terecht! Op mijn telefoon heb ik geen spambox dus de mail werd helemaal niet zichtbaar. Gelukkig werd ik hierop attent gemaakt. Ik vrees dat dit bij iedereen gebeurt waardoor heel veel handtekeningen niet bevestigd worden!! EN dat mag niet gebeuren!!!!!

  Ik heb geprobeerd via het contactformulier dit te melden maar het contactformulier werkt niet!

  vr.gr. Linda

 • Paulien Woudt

  Om een cultuurplan in het centrum van Zaandam te realiseren, boven het station, lijkt me geen goed idee. Het is niet nodig en het kost te veel. Ook jaarlijks zijn er dan nog altijd veel kosten. We hebben een goeie muziekschool, een filmhuis De Fabriek en een bibliotheek. Zie er van af zou ik zeggen. Knap het gebied Noordse Bos eindelijk eens op. Die hele straat WERD AL IN 1993 afgebroken en er is nog geen mooie invulling daar gekomen, SCHANDE. Groeten, Paulien Woudt.

 • a.voogd

  Wat halen ze nu in het hoofd. Publiekstrekker wat een idioot plan. Dat mag niet doorgaan zo’n cultuurcluster.
  Een lening van 30 miljoen euro en dan de exploitatiekosten ook nog eens zo’n 3 miljoen per jaar.
  En wie mogen dat betalen??  heel gemakkelijk, de burgers natuurlijk daar hebben we ze toch voor.
  De fabriek, een enig filmtheater,  kost een stuk minder. De bibliotheek in Verkade, fantastisch toch.
  Al die gebouwen die leeg komen blijven leeg voorspel ik.
  Ik ben TEGEN de voorgenomen plannen.
  Hoogachtend,     A.Voogd

 • Rob Carpentier

  Hallo Jan,

  Nav je dringende oproep laatst in het Zaans Museum en de mail van Probus:
  Geheel eens met je standpunt inzake de geplande cultuurcluster: NIET DOEN!
  Enorme geldverspilling. Tegen de zin van veel Zaanse cultuurorganisaties in.

  Zelf ben ik (vrijwillige) medewerker van Zaanradio; ik maak een muzikaal zomer- programma ”Summertime”. Ook Zaanradio zou moeten verhuizen; in een recente
  medewerkersvergadering heb ik de bewaren al opgesomd maar het bestuur dacht dat het een gelopen race was; een referendum kwam volgens hen te laat.
  Misschien is het een idee om hen eens te benaderen; ik heb het idee dat zij er ook niet op zitten te wachten maar zij zijn ook afhankelijk van gemeentesubsidie.

  Een mooi voorbeeld van hoe het bij andere gemeenten mis kan gaan, staat vanochtend in de Volkskrant; de gemeente Almere, katern V19; (5/6) de kop:
  ”het dure gebouw hangt als een molensteen om de nek van de Almeerse cultuursector”
  Ik zal een scan van dit artikel per volgende mail doorsturen.
  In het NHD (vandaag?) stond dat de exploitatiekosten van het Zaans Cultuurhuis
  veel hoger uitvallen zoals jij ook al hebt verteld.

  Als ik nog meer petities moet ondertekenen, hoor ik het wel.

  Actiegroet, Rob Carpentier

 • R. & W. van Velze

  Ook wij zijn van mening dat de cultuurcluster niet zou moeten doorgaan en wel om de volgende redenen:

  1. Allereerst is er voldoende ruimte in de huidige positie (waar uitvoerenden zich nu happy voelen) en leidt nieuwbouw en verplaatsing van activiteiten alleen maar tot leegstand elders. Als bovendien die nieuwbouw zoveel extra geld kost is dat voor onze gemeente onverantwoord; het leid tot kostenverhoging voor de inwoners waar Zaanstad toch al op een gemiddeld laag niveau staat. Bovendien zal van de gemeente in de naaste toekomst meer inzet worden gevraagd om Monumenten in stand te houden. De betrokken activiteiten zijn bovendien thans goed tot zeer goed gehuisvest.

  2. Het ‘clusterplan’ is een invulling om het plan Inverdan (op zich een zeer gewaardeerd initiatief) ter plaatse van het station af te ronden, in het bijzonder ook de verbinding (de Buiging) van beide stadsdelen. Het is ook wel gewenst dat dit afgerond wordt maar voor de bovenbouw daarvan, die mede moet helpen om de financiering rond te krijgen, moet naar andere mogelijkheden gezocht worden. Als dit op korte termijn niet lukt moet dit deel van het plan voorlopig uitgesteld worden. De fietsverbinding die er nu is via het Westerwateringtunneltje functioneert goed. Wat (misschien t.z.t.) wel zou kunnen lukken de bovenbouw een woning- en/of een hotelfunctie o.d te geven. Probeer ook eens (bv. via de TH Delft) daar een nieuwe generatie jonge ontwerpers bij te betrekken; voor de door mij zeer gewaardeerde ‘oom’ Soeters een nieuwe uitdaging!.

  3. Samenvoeging c.q. clustering van allerlei activiteiten leidt tot schaalvergroting met het bekende gevolg van vermindering van arbeidsplaatsen. Gevolg is ook dat die activiteiten verder van de burgers af komen te staan; weer een samenvoeging in bij het stadhuis “daar moet alles voor wijken” was en is een bekende kreet die deels waar is. Ook de inzet van vrijwilligers, die zich juist in de kleinschaligheid het meest betrokken voelen, zal afnemen en zo tot een verschraling van betrokkenheid leiden.

  4. Dat het Stadhuis uit het centrum van de stad/streek (de Bannehof) verplaatst moest worden was uiteindelijk een goede beslissing, anders was de stadsvernieuwing voor het centrum van Zaandam nooit van de grond gekomen, maar het moet niet meer worden, dat ontwricht het evenwicht in de stadsvoorzieningen.

 • Remco Roersch

  Zaanstad heeft in de onderhandelingen met ‘NS Spoor’ zichzelf verplicht om
  naast het station “een publiekstrekker” te realiseren. Het heeft bedacht om
  daar de culturele instellingen onder subsidiedwang
  in onder te brengen. Naast een lening voor 30 miljoen euro komt er jaarlijks
  nog 2,75 miljoen euro als kapitaal en exploitatielast voor rekening van de
  Zaanse belastingbetaler.
  Dit is een waanzinnig plan temeer omdat er in Zaanstad voldoende locale
  alternatieven voorhanden zijn die oneindig minder investering behoeven.

  • Erwin Kruijzer

   Remco…
   Waar heb je dat verhaal van de NS vandaan? Klopt helemaal niet.
   Die houden zich bezig met treinen. Niet met het afdwingen van gemeentes…
   Waarom zouden ze. Jullie zijn alleem maar bang. Vastgestokte oude cultuurhippies die niet zien dat juist de generatie na ons echt een kans heeft om zich te profileren!

   • Marco Kerkhoven

    Inderdaad Jan. De ‘jeugd’ staat wel te schreeuwen dat het cultuurcluster er moet komen maar ze weten niet wat de achtergrond is geweest. De wethouder van Cultuur destijds Leny Vissers-Koopman, gaf aan dat als Zaanstad een goede andere (commerciële) publiektrekker zou vinden het cultuurcluster van de baan zou zijn omdat Zaanstad dan aan de verplichtingen jegens NS (NS-Poort) zou voldoen. Ik denk niet dat Zaanstad veel moeite heeft gedaan ……

 • Eef Verbrugge-Bos

  Hierbij verzoek ik de gemeente Zaanstad om ons belastinggeld niet te verspillen:
  30.000.000 voor Cultuur Cluster? NEE !!

  Ik ben tegen het onderbrengen van de culturele instellingen onder subsidiedwang
  in een cultuurcluster bij het NS Station.
  Naast een lening voor 30 miljoen euro komt er nog 2,75 miljoen euro jaarlijks
  als kapitaal en exploitatielast voor rekening van de Zaanse belastingbetaler.
  Omdat er voldoende locale alternatieven voorhanden zijn die oneindig minder
  investering behoeven, verhef ik mijn stem krachtig tegen dit initiatief.

 • Hanneke Postmus-Brinkhuis

  Hierbij teken ik protest aan tegen de plannen van de gemeente om een cultuurcluster te realiseren bij het station. In de eerste plaats vanwege de enorme kosten die jaarlijks terugkeren en veel hoger zijn dan de huidige en dat in een tijd dat er enorm gekort wordt op alles wat met cultuur te maken heeft .
  Ten tweede omdat vele cultuurinstellingen nu op een uitstekende plaats gehuisvest zijn.
  Ten derde omdat het volstrekt niet zeker is dat clustering gunstig zal uitwerken.

  • Diane

   Beste allemaal.
   Ik wil WEL een Cultuurcluster want?
   Op die prachtige handige plek naast het station kun je meer nieuw publiek bereiken. Niet in de stad zoals Rosa aan geeft. Daar zit echt geen loop in. Bovendien gaan die oude gebouwen bij elkaar op termijn veel meer kosten aan onderhoud. Dus MINDER omzet en MEER onderhoud. Willen we dat? NEE.Met een gezamenlijk goed cultureel programma afgestemd met verhuur voor relatief kleine congressen en bijeenkomsten kun je kostendekkend draaien.
   Ik las ook dat een een groot deel van de paar miljoen per jaar weer terugkomt in de gemeentekas. Dit zijn huuropbrengsten. Een deel vh geld is bestemd is voor het programma, En dat deel kan mits we ALLEMAAL een steentje bijdragen KOSTENDEKKEND worden. Daarnaast is er eindelijk iets waaraan nieuwe jongeren zich kunnen conformeren! Heerlijk toch? Dames en heren. JULLIE zijn BANG! Laat je niet leiden door angst. Natuurlijk moet je gezond kijken naar het kosten/baten aspect. Maar met een beetje moed gaat dit lukken

   • Jan de bruin

    beste Diane het is geen angst maar verstand dat ons leidt!
    Kijk eens goed naar onze voorstellen. Wij zoeken voor alle
    partijen een beter en goedkoper podium. De tijd van megalomane
    en kostenverslindende plannen is voorbij.

   • Marco Kerkhoven

    Kostendekkend??? Als er nu al een te kort van €470.000 op jaarbasis is op de exploitatie. Dat wordt alleen maar meer en meer en meer. Als het cultuurcluster een kans zou moeten worden gegund zal er een betere exploitatieverwachting opgezet moeten worden waarin het te kort terugloopt en niet gehandhaafd blijft.

    • Ties

     Ach Marco.
     Het is niet meer dan normaal dat je plannen moet bijstellen. Immers in 2018 als een gebouw er staat is het ook weer duurder of goedkoper mits goed geexploiteerd.
     Bovendien gaat het nu om de inhoud. Wat gaan we doen. Hoe gaan we het vormgeven en invullen met spraakmakende evenementen. Je kan niet te vroeg beginnen met dat.
     Kortom met z n allen achter dit prachtige gebouw gaan staan en werkelijk er iets van maken!