Categorie archieven: de mening van de experts
1
REGIO  |  08 juni 2016 Door de Dichtbijredactie (De Zaankanter/De Krommenieër) ZAANDAM – Nu de kadernota is gedistribueerd onder de betrokkenen, zijn links en rechts al de eerste schermutselingen richting begroting waarneembaar. Daarbij komen vooral de kostbare hete hangijzers weer op tafel. Een daarvan is de cultuurcluster, die door velen in de stad terecht nog […]

Zaans Peil: Cultuurcluster heeft steeds minder draagvlak onder bewoners van ...Zaans Peil: Medezeggenschap is moeizame zaak in Zaanstad REGIO  |  15 juli 2015   |  Door de Dichtbijredactie, Nico van den Broek (De Zaankanter/De Krommenieër) ZAANDAM – Het lijkt misschien onlogisch dat dit artikel gaat over een gebrek aan medezeggenschap in de gemeente Zaanstad, nadat ik vorige week uitgebreid aandacht heb besteed aan de succesvolle […]

Zaans Peil: Medezeggenschap is moeizame zaak in Zaanstad


Ik, Zaankanter ben geraakt door een tweetal initiatieven: het cultuurkluster van de gemeente de kultuurklutser van bezorgde Zaankanters Het eerste brengt een groot aantal gevestigde culturele activiteiten samen op een, helaas verkeerd adres, in een helaas verkeerd gebouw. Het tweede cultiveert reeds bestaande plekken, verspreid over Zaanstad Het eerste werpt barrieres op Het tweede maak […]

Henk de Cleen, Communicatie Adviseur


7
Het zal u niet ontgaan zijn: Kultuurklutser publiceert nogal wat voorbeelden van waar (cultuur)clustering op een (financiele) strop is uitgelopen. In een aantal reacties op deze site worden echter ook een aantal “succesvolle” cultuurclusters genoemd en als voorbeeld aangevoerd van hoe het geplande cultuurcluster in Zaanstad juist kan slagen. Zo noemt Erwin Kruyzer in zijn […]

het “succes” van andere cultuurclusters1
Waarom eigenlijk een Cultuurcluster? Wie heeft daar behoefte aan? De kleinschaligheid en de verspreide ligging van de plaatsen waar de activiteiten plaatsvinden rond de Zaan is juist een van de aantrekkelijkheden van Zaanstad. Waarom moet in deze tijd van herbezinning op grootschaligheid een groot prestigieus Cultuurcluster worden gebouwd, terwijl de sterke kant van Zaanstad is […]

Frans Wytema, restaurateur


1
Cultuurcluster ‘De Zaanse Huiskamer’ NHD vrijdag 19 juni 2015 In het paginabrede artikel van vandaag komen de directeuren van Filmhuis De Fabriek, de Bibliotheek en Fluxus aan het woord. Hun uitspraken ondersteunen precies waarvoor de initiatiefnemers van het KULTUURKLUTSER-referendum staan! Parwin Mirrahimy van De Fabriek verklaart onomwonden dat zij gedwongen wordt mee te doen omdat […]

De Zaanse Huiskamer met fietsenstalling


5
Vandaag zal de Raad van Zaanstad zich buigen over de kosten voor het te realiseren Cultuur Cluster. Aangenomen wordt dat de bouw van het pand aan de provinciale weg te Zaandam € 30.000.000 zal gaan kosten. De Gemeente Zaanstad draait op voor de kosten en de grond blijft in eigendom van De NS! Voorts zullen de kapitaal-en exploitatie lasten […]

Jan de Bruin, voormalig directeur Kunstcentrum Zaanstad, voorzitter jeugdcultuurfonds en ...De 10 Zaanse harmonie- en fanfareorkesten maken zich zorgen over de hoge exploitatiekosten van het Cultuurhuis. Er zijn maar weinig begrotingsonderdelen waar de gemeente extra geld vandaan kan halen. En eentje daarvan is de onze. Voor zo’n € 3.000 per vereniging organiseren we van Assendelft tot Zaandam concerten, verzorgen we educatie op basisscholen en geven […]

Wilma Vloon, Stichting Samenwerkende Zaanse Muziekverenigingen


9
Als jonge jongen kwam ik terecht bij het Drieluik, een heerlijk alternatief JC met een fantastische sfeer, waar alle lagen van de bevolking kwamen, het gebouw ademde zo’n goede vibe af, dat je daar graag kwam. Ik werd daar vrijwilliger en binnen notime had ik kennis van licht en theatertechniek, grafische vormgeving, fotografie, marketing, organisatie en bleek ook […]

Reniet Vrieze, RAW studio, RAW workshops en RAUW garage